albumin ne demek Arşivi

Yeni Yazılar

ALBUMİN VE ÖZELLİKLERİ

Bütün yaşayan organiz­maların yapısına giren bazı proteinlere veri­len addır. Kaynaklarına göre kimyevî yapı­ları değişiklik gösterir, fakat hepsinde, kar­bon,hidrojen, nitrojen, oksijen ve kükürt bu­lunur. Yiyeceklerde mevcut başlıca albüminler, yumurtanın beyazındaki yumurta albümini. kandaki fibrinojen ve hemoglobin, et­teki myosin, sütteki kazeinojen, peynirdeki kazein,
Genel