anti­biyotikler Arşivi

Yeni Yazılar

ANTİBİYOTİK NEDİR? NASIL KULLANILIR?

ANTİBİYOTİK: Hastalık yapıcı (patojen) organizmalann, büyümelerini ön­leyen ve bu organizmaları tahrip edebilen, bazı m ikroorganizmalar veya mantarların meydana getirdiği maddelere verilen genel addır. Penisilin, streptomisin, aureomisin, en iyi bilinen antibiyotiklerdir. Her yıl yeni anti­biyotikler elde edilmektedir, fakat çok kul­lanılan her antibiyotik,
Genel