Deri ve Derinin ekleri nelerdir

Deri bütün vücut sathını kaplayan ve tabii giriş ve çıkışlar hizasında pembe renkte mukozalarla devam eden bir örtüdür. Kalın­lığı 0.5 mm. ile 3 mm. arasında değişen de­ri altı ayrı hücre grubu tabakasından oluşur. Bulunduğu yani örttüğü bölgeye göre deği­şik Özellikler gösteren derinin genel olarak görevlerini şöyle sıralayabiliriz.

1) Termoregulatör görevi: Derinin kendi kalınlığı ısı kaybını önler. Derinin kendi içindeki damarlar soğuk ortamda bü­zülür, daralır ve böylece kanın soğukta te­mas ederek vücudu soğutmasına mani olur. Kıl dibi adalelerin kasılması ile kıllar dikleşir ve aralarında tutulan hava tabakası soğuğa karşı bir bariyer teşkil eder. Yağ salgısı arta­rak deri yüzeyine yayılır ve ısı kaybını önler, koruyucu etki yapar.

deri resmi

Bunun aksine olarak terleme fonksiyonu ve damarların genişlemesi ile vücut ısısını dü­şürmeye çalışır.

2 Detoksikasyon görevi: Su, üre, treatinin, ürik asit, amonyak ve yağlar ter ve yağ bezlerinin salgısı ile vücuttan atılır.

3 Mikroplara karşı koruma gö­revi: Asit bir manto teşkil etmesi ile olur. Bu asit manto ekrin salgı adı verilen ter bez­lerin salgısıyla olur. Apokrin bezlerinin oldu­ğu bölgelerde, büklüm yerlerinde İse bu bez­ler kalevi ortam ağlayan salgı meydana ge­tirirler. Kalevi ortamda da mantar infeksiyonlan görülebilir.

4 Işınlara karşı korunma: Bu gö­revi melanin pigmenti sayesinde yapar. Gü­neş ışınlarına uzun süre maruz kalındığında deri bu ışınların etkisini azaltmak amacı ile pigment yapımını hızlandırır. Bunda esmer­leşme ile kendini gösterir. Esmer renkteki cild ışınlara karşı iyi bir bariyerdir.

5 Kimyasal etkenlere karşı ko­ruma görevi: Derinin yağ mantosu ve keratin burada önemli rol oynar.

6 Depo görevi: Karbonhidrat, su ve yağ depolama görevi vardır,

7 Duyu görevi: Derinin alt tabakala­rına yerleşen ve üst tabakalarına kadar uza­nan duyu sinirleri vasıtasıyla çok iyi bir du­yu fonksiyonu vardır. Duyu alınmasının has­sasiyeti vücudun değişik bölgelerinde fark’lılık gösterir. Parmak ucu, el ve dudaklar da çok iyi olan duyu sırt derisinde oldukça azdır.

Deri tüm bu yukanda sıralanan fonksiyon­larını şu oluşumları vasıtasıyla yapar:

a) Kıllar: Vücudun değişik bölgelerine yerleşmiş kıllar değişik İsimlerle anılırlar. Saç, kaş, kirpik, sakal, bıyık ve diğerleri.

b) Yağ bezleri.

c) Ter bezleri.

Cildin bu sayılan eklerinden başka parmak uçlarında keratin tabakalarından oluşan tır­naklar vardır.

Benzer Başlıklar

  • Buru tıkanıklığı..Buru tıkanıklığı.. buru tıkanıklığına septum adıda verilir. bu olay burunun orta kısmında bulunur ve dikey bir yönde uzanarak ikiye bölünür. konka ameliyatı izle - deviasyon ameliyatı izle - burunda kemik […]
  • kanser nedir belirtilerikanser nedir belirtileri İçinde bulunduğumuz yüzyılda kalp hastalıklarından sonra en fazla ölüm oranına sahip olan bütün toplumların kafasında bir soru işareti açmış olan bir hastalıktır. Henüz bu hastalığın esas […]
  • HAVA GRAFİĞİ YAPMA ÖDEVİ İÇİN RESİMLERHAVA GRAFİĞİ YAPMA ÖDEVİ İÇİN RESİMLER Bu aralar okulda öğrencilere hava grafiği hakkında resimler istiyorlardır. Ya da bir performans ödevi olabilir. Bende renkli ve şirin bazı resimleri sizlerle paylaştım. İsterseniz […]
Genel